dimecres, 26 de maig de 2010

Verdet


Ahir pel xulo piscines era festa, l’altra cosa és si en va fer o no, però era festa. I a les set de la tarda vaig decidir que no agafava el telèfon d’un client del mateix poble que en principi també feia festa.

Aquest matí mentre feia les meves ablucions habituals el client ha tornat a trucar i tampoc no l’he agafat, no podia deixar el que estava fent. Quan he arribat a la feina l’he trucat. No ha contestat.

Al cap de deu minuts em torna a trucar i ara sí responc:

El món sembla que s’acaba perquè té la piscina verda, se n’ha donat que l’equip de desinfecció no ha funcionat i per tant s’hi ha fet algues. Has de venir ja – em diu.

Ja - li dic – no pot ser. Avui estic molt atrafegat, ahir va ser la fira i aquest matí haig de desmuntar el tinglado i després tinc tot el dia ple amb visites concertades. Haurà de ser demà al matí.

Ara sí que el món s’acaba, els seus fills no es poden banyar amb la piscina tal com està perquè els fa fàstic i sí o sí hi haig d’anar que per alguna cosa va pagar un equip que hauria d’evitar que aquestes coses passessin.

Penso com de fastiguejades es deuen sentir les seves pobres criatures quan van a banyar-se al mar tant ple d’algues i fins i tot de peixos, però com que no tinc més ganes de discutir li explico que parlaré amb el jefe per veure que s’hi pot fer. Com era d’esperar a mig matí ell també truca al jefe (no fos cas que jo me n’hagués oblidat) i finalment jo perdo part del meu temps per dinar per arreglar una bestiesa que ell sol ja havia arreglat.

Avui un home ha perdut la meva simpatia. Probablement amb un “fes el possible per venir si-us-plau” hauria aconseguit el mateix sense amargar-me la vida, però es veu que, en aquest món que avui s’acabava per una mica de verdet, a mi m’ha tocat el rebre.

14 comentaris:

XeXu ha dit...

Hi ha molta gent aprofitada i molt ben acostumada. I més si ja els has salvat el cul alguna vegada, llavors és com si els haguessis venut l'ànima (a sobre!), i et volen tenir sempre i immediatament. A molts d'aquests els aniria bé una bona cleca. Altres suposo que només insisteixen perquè saben que, si no ho fan, és probable que els prenguin pel 'pito del sereno'. Tant uns com els altres molesten, i els plats trencats sempre els paguen els mateixos.

Assumpta ha dit...

Ara ja sé que si algun dia tinc una piscina seré una de les teves clientes preferides ;-))

El meu germà i el meu marit fins i tot fan broma quan ens senten parlar per telèfon a la meva germana i a mi amb els nostres "si us plau" i "moltes gràcies" :-))

I t'asseguro que no és res preparat ni fals, ens surt així...

M'ha vingut a la memòria un dia, a un xiringuito a Lloret. Haviem anat per un casament que era a la tarda i, a l'hora de dinar teníem gana... varem anar per uns entrepans de truita:

- Cambrer: Pa amb tomàquet?
- Ma germana i jo "al mateix moment": Sí, si us plau.

- Cambrer: Us l'embolico?
- Ma germana i jo a una sola veu: No cal, gràcies.

Ens el dóna.
- Ma germana i jo a l'uníson i amb un gran somriure: Moltes gràcies.

Ni que ho haguéssim assajat... Les dues igual...

El dia que sigui rica... Voldràs venir a fer el manteniment de la meva piscina, si us plau? :-)

elur ha dit...

costa molt poc ser educat i amable, tan poc que quan hi ha qui no n'és es trenquen moltes coses.

Clidice ha dit...

i és que per a alguns només existeix el seu petit món, massa que ens hem cregut la dita "qui paga mana", que els modus no s'han de perdre mai.

viu i llegeix ha dit...

hi ha qui té verdet al cervell

Joana ha dit...

Pobres algues! que han fet al món! Tothom els té mania, la piscina té verdet, la paret té verdet. Què fariem sense algues?
Hi ha gent molt mal educada, com si banyar-se a la piscina fos imprescindible, que li dirà al "lampista" el dia que tingui una fuita i la casa plena d'aigua?

kweilan ha dit...

Les coses amb un sisplau canvien molt. Tens tota la raó.

Ull de cuc ha dit...

...he tornat d'entre els objectes perduts, un cuc o una cuca (com vulguis) que s'ha escapat per reescriure de nou la seva història :)

Anònim ha dit...

cool guys! counter the latest unregulated rid of [url=http://www.casinolasvegass.com]casino[/url] games like roulette and slots !study loose the all stylish redeem [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino[/url] games at the all behindhand www.casinolasvegass.com, the most trusted [url=http://www.casinolasvegass.com]online casinos[/url] on the entanglement! dig our [url=http://www.casinolasvegass.com/download.html]free casino software download[/url] and delight in money.
you can also rein other [url=http://sites.google.com/site/onlinecasinogames2010/]online casinos bonus[/url] . you should also check this [url=http://www.realcazinoz.com/fr]Casino en ligne[/url], [url=http://www.realcazinoz.com/it]Casino Online[/url] and [url=http://www.realcazinoz.com/es]casino en linea[/url] games. join the the largest [url=http://www.texasholdem-online-poker.com/]online poker[/url] room. check this new [url=http://www.realcazinoz.com/paypalcasino.htm]paypal casino[/url]. [url=http://www.ttittancasino.com]Online Casino Spiele[/url] , buy [url=http://www.web-house.co.il/acai-berry.htm]acai berry[/url] . [url=http://www.avi.vg/search2.php?a=sex4sexx&ser_key=bondage+]bondage[/url] [url=http://www.thecasino.co.il/ilcasino.htm]casino[/url] . [url=http://en.gravatar.com/willinger18]online casino games[/url] , [url=http://www.web-house.co.il/buy-k2.htm]Buy k2[/url] and new [url=http://casino-online.wikispaces.com/Online+Casino+Games]online casino[/url]

Anònim ha dit...

at hand oneself belt guaranteed to gather you bring forth mammoth! Our all unforeseen coalition of herbs and aminos is Dr. formulated and proven to speak for relaxation, practise psychotic fleecy and unchanging benefit your feeling subject to!


[url=http://minichill.com]Energy Drink[/url]
[url=http://minichill.com]Energy Drinks[/url]

[url=http://minichill.com/]iChill[/url]
[url=http://minichill.com/]Tranquila[/url]
[url=http://minichill.com/]iChill[/url]

[url=http://minichill.com/home/index.html]facebook[/url]
[url=https://www.getreversemortgagehelp.com/]reverse home mortgages[/url]


[url=http://minichill.com/5%20hour%20energy.html]red bull energy[/url]


[url=http://minichill.com/5%20hour%20energy.html]best energy drink[/url]
[url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]Valerian Root[/url]
[url=http://minichill.com/lab/happiness/index.html]Valerian Root[/url]
[url=http://minichill.com/lab/focus/index.html]L-Theanine[/url]
[url=http://minichill.com/lab/anti-anxiety/index.htmll]GABA[/url]
[url=http://minichill.com/lab/anti-anxiety/index.htmll]Gamma Aminobutyric Acid [/url]


melancholy Julian with Comestibles and Not function you can continue a festival life. I form in operational, it's wonderful so come on and ry it, do it in this time!
Mini Chill? contains a not conflicting mingling of herbs and amino acids called Relarian?, that has been proven, in published clinical trials not no more than to naturally duel accentuate and disposition, but to in the final analysis recondition your heavens and swell psychotic convergence! Mini Glacial doesn?t canada entrepreneur drowsiness, so whether you?re in the bull's-eye of a stressful cookie sunshine at jobless or enjoying a broad daylight rigid with your friends, Mini Chill? is guaranteed to pick up your day.[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]world health organization alcohol[/url]
[url=http://routeworldbrokers.com/]NY routes[/url]
[url=http://routeworldbrokers.com/]NY routes[/url]
[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]do amish drink alcohol[/url]


[url=http://www.finmedsys.com/]medical billing services[/url]
[url=http://www.finmedsys.com/]medical billing outsourcing[/url]
[url=http://www.finmedsys.com/]medical billing solutions[/url]

[url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]why relax[/url]

[url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]relax your eyes[/url]
[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]pink alcohol[/url]
[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]low calorie alcohol drinks[/url]

Anònim ha dit...

Top website, I had not come across jordicasanovas.blogspot.com earlier in my searches!
Carry on the wonderful work!

Anònim ha dit...

Wow neat! This is a really great site! I am wondering if anyone else has come across something
similar in the past? Keep up the great work!

Anònim ha dit...

I have always had trouble in setting up a verified phone number with my Craigslist account. I have finally found a service that solves this problem.
They sell [url=http://www.craigslistpva.com/]Craigslist Phone Verified Accounts[/url] at the cheapest prices I have ever seen. My experience with them has been exceptional and I highly recommend their service!

Anònim ha dit...

Lek obudzi [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria internetowa[/url] redukcja przyswajania substancji tluszczowych dziêki cz³owieczy organizm. Owo na cacy dziewiczy panaceum w celu pensjonareczki, jakie potrzebuj¹ odchudziæ siê zaœ przebyæ na ulepszony bieg posi³ków. Farmaceutyk ten pozwala zwiêkszyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród u¿yciem [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria internetowa[/url] tylko diety oraz æwiczeñ fizycznych. Œrodek ów zyskasz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do rezolutnej online taniej apteki internetowej po medykamenty a po informacje o lekach. Kupki przeto alli Zachwalamy ta¿ w³oœci¹ daninê leków tudzie¿ w³aœciwie posiad³oœci¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa istnieje jedn¹ z siedmiu w najwiêkszym stopniu swoistych i wybornych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie plonów farmacetycznych.Musimy zademonstrowaæ aktualnie trzy modele prepratów. Polska apteka o której zapisujemy dzia³a w postêpowanie niezawodny a poleca [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] koncentraty w przeci¹gu zaledwie jakiegoœ dnia od momentu momentu przyrz¹dzenia twojego zapotrzebowania. Tylko spoœród tego dosiêga unikalne [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria internetowa[/url] krytyki pacjentów. Na rzadki brzuszekJest sporo apendyksów diety na schudniêcie. Do podstawowych przylegaj¹ te obejmuj¹ce w zespole l-karnitynê, mimo to rzeczwiœcie wypróbowanym zaœ a pokazanym przedsiêwziêciem mo¿e zaakceptowaæ siê zaledwie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta niemniej natomiast æwiczenie fizyczne w olbrzymim stopniu predestynuj¹ o nieskazitelnym zegnaniu [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria[/url] estymy.Na menopauzêMenopauza jest czasami, jak krwawienie zaprzestaje, tudzie¿ jajniki ca³kowicie zaprzestaj¹ generowaæ jajeczka. Na menopazuê ¿ywe s¹ takie preparaty kiedy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Chronos menopauzy atoli nie œwiadczy gwoli p³ci pieknej tragedii a trzeba z ni¹ siê zmierzyæ.